Minikurs: Forebygging og dokumentasjon av personalsaker!

Kom i gang med minikurset: Forebygging og dokumentasjon av personalsaker og bonusene for kun kr 2 875 inkl. mva.

Klikk på knappen under og bli med NÅ!

JA! GI MEG TILGANG NÅ!

Endelig kan du bli trygg på prosessen før det evt blir en personalsak!

Personalsaker er ofte sammensatte og komplekse og de utfordrer arbeidsmiljøet og deg som leder. De kan føles svært krevende å stå i som leder. 

Det er godt regulert gjennom arbeidsmiljøloven hvordan man som leder skal håndtere personalsaker. Det jeg er opptatt av i dette kurset er prosessen i forkant, gjerne over lengre tid. Ledelse handler om både psykologi og relasjoner. Det er mye man som leder kan ta tak i på et tidlig tidspunkt for å unngå personalsaker.  

Dette kurset er praktisk og enkelt. Det er laget på en slik måte at du kan starte å praktisere rett etter at du har fullført. 

Dette kurset vil vise deg hva du kan gjøre og hvordan du kan forebygge, slik at du  kan ivareta driften og ditt lederskap på en god måte.

Personalsaker er noe mange ledere vegrer seg for.

Mange personalsaker kunne vært unngått, dersom man hadde startet tidlig nok og på rett måte.

➡️ Mange ledere kan kjenne seg igjen i tanken: Nå har det gått for langt og jeg burde ha gjort noe for lenge siden. Hvordan skal jeg starte når det har gått så mye tid? 

Når tiden får "lov å gå", oppstår det en uklar følelse. Det er vanskelig å beskrive detaljene. Helt konkret, hva var det egentlig den ansatte gjorde som var ugreit? Og når skjedde det, helt konkret med dato? Følelsen er ikke nok til å sette i verk nødvendige tiltak. 

➡️ Mange ledere kan kjenne igjen følelsen: "Dette føles ugreit! Men hvordan starter jeg å følge opp dette på en god måte?"


I minikurset får du svar på bl.a. følgende:

▶️ Hva er en personalsak?

▶️ Hvordan forebygge og unngå at det blir en personalsak?

▶️ Når starter en personalsak?

▶️ Hvorfor skal jeg starte før det blir en personalsak?

▶️ Hvordan skal jeg gjøre det underveis?

▶️ Hvordan gå fra "at det ikke skjer noe" til å få den ansatte til å blomstre og skape resultater? 

▶️ Hvordan skal jeg bygge opp en solid dokumentasjon slik at jeg kan sette i verk de endringene og tiltakene virksomheten  trenger?

▶️ Hvordan ivareta meg selv i prosessen, slik at jeg ikke blir "den slemme" eller den "autoritære" lederen som ikke lytter til sine ansatte? Og hvordan kan disse sakene bidra til min egen personlige utvikling?

JA! GI MEG TILGANG NÅ!

Dette tilbudet er ikke for alle!

Dette kurset er ikke for ledere som vil "ta" noen. Men for de som vil finne en vei sammen for å nå målene.

Den eneste grunnen til at dette er tilgjengelig for deg er at du har bevist at du er en "do-er". Når du klikket deg inn fra annonsen, så viste du at du mener alvor med å ta neste steg når det kommer til ledelse.

Dette er et helt spesielt, unikt tilbud jeg vet at du trenger!

Det jeg skal dele med deg nå, vil hjelpe deg til endelig å komme skikkelig i gang! Du blir mer bevisst på forebygging og dokumentering av hendelser og saker, som ikke er gunstig for driften eller for arbeidsmiljøet, før de utvikler seg til personalsaker.

Denne metoden vil kunne redusere antall personalsaker og dokumentasjonen du utarbeider underveis gjør det som er, klarere for både deg og den ansatte. Det blir enkelene for deg å sette i gang tiltak som er nødvendig for å nå gode resultater. 

Kom i gang med forebygging og dokumentasjon av personalsaker! 

Hvorfor dette er for akkurat deg:

Fordi jeg vet at du synes det er utfordrende med personalsaker. Jeg gjorde også det!

➖ "Hvor skal jeg starte?"

➖ "Hvordan skal jeg gjøre det?"

➖ "Jeg er redd for å gjøre feil."

➖ "Tenk om det blir verre?"

➖ "Det er så ubehagelig!"

➖ "Det tar jo aldri slutt, vi har snakket om det så mange ganger."

➖ "Vedkommende blir så sur, jeg vet ikke om det er verdt det."

➖ "Klarer jeg å stå i det?"

➖ "Hva kommer vedkommende til å si til resten av avdelingen?"

➖ "Det blir så slitsomt, jeg vet ikke om jeg orker den prosessen."

➖ "Hva kan jeg gjøre? Jeg har forsøkt alt."

➖ "Jeg har ikke tid!"

Høres dette kjent ut?


Referanser: Se hva noen av de som har tatt minikurset sier:

Miriam Rasch

“Kurset er enkelt å gjennomføre og det tar ikke mye tid. Samtidig gir det virkningsfulle og konkrete verktøy som er enkle å implementere i en travel hverdag. Bonus pakka om personlig utvikling er verdt å ta med seg, og bør sees på flere ganger. Da det er mange lag i den. Her kan man velge hva som passer for seg og jobbe videre for å utvikle seg selv som menneske, men også for å stå bedre rustet i jobben som leder med personalansvar. Jeg kan anbefale kurset som en god investering i godt lederskap og eget liv!”

Rektor

Miriam Rasch

“Jeg synes kurset er fint bygget opp, med mange gode tips og egne refleksjoner, som igjen gjør at jeg gjør meg refleksjoner underveis. Jeg synes det er forfriskende at det er laget noen filmsnutter ute i naturen.😊”

Direktør

Miriam Rasch

“Det at kurset kunne gjennomføres med flere stopp og pauser er en stor fordel i en hektisk hverdag. At man i tillegg kan repetere hele eller deler av sekvensene på nytt gjør at man ikke mister tråden. Kurset har gitt meg viktige verktøy for å kunne gjennomføre min lederjobb bedre. Jeg kan anbefale kurset på det sterkeste.”

Avdelingsleder

JA! GI MEG TILGANG NÅ!

Jeg skal ikke kaste bort tiden din med å gå over alt du får på innsiden, men dette kurset kommer til å gi deg raskt det du er ute etter. 

Hvordan da?

Fordi det er ikke noen falske fancy strategier eller triks. Dette er ren erfaring og utprøvd praksis etter mange år som leder. Jeg har allerede lært bort metoden til mange ledere i forskjellige bransjer som i dag bruker metoden.

✔️ Dette kurset er enkelt og laget på en slik måte at du kan starte å praktisere rett etter at du har fullført kurset. Ikke kast bort mer tid.

✔️ Minikurset kan du gjennomføre samme dagen du kjøper det. Og du kan ta det så mange ganger du vil i et helt år.

✔️ Det enkle er ofte det beste og denne måten å forebygge og dokumentere på, kan du også benytte på andre områder i arbeidet ditt. Jeg har selv praktisert denne metoden i mange år som leder og vet at den fungerer. 

✔️ Det blir oversiktlig, kronologisk og lett å friske opp hukommelsen når du trenger det. Du slipper å huske på alt som har skjedd, som frigjør arbeidsminne i hjernen.

✔️ Og ikke minst - du får dokumentasjon som gjør nødvendige tiltak gjennomførbart hvis saken utvikler seg til en personalsak. 

✔️ Og du kan forebygge og skape endring, før det utvikler seg til en personalsak. Du inspirerer, skaper lojalitet og engasjement.

✔️ Og til sist - du får en metode som funker, som du kan støtte deg til og som ivaretar din integritet og gjennomføringskraft - om du gjennomfører.

20200222_140830

Og det er mer, jeg har 2 bonuser til deg for å gjøre dette tilbudet, om mulig, enda bedre! 

Bonus 1

En øvelse som bidrar til å justere skjelettet og som lindrer stress.

➖ Dette er en øvelse som både gjør godt og som føles godt.

Bonus 2

Hvordan vanskelige relasjoner, omgivelser og hendelser kan bidra til din personlige utvikling.

➖ Læring er best i praksis, man lærer mens man jobber med det man møter. De beste læringsarenaene er der man er i det praktiske livet.

➖ Det er i utfordringene, man får de største mulighetene til personlig utvikling.

➖ Her skal jeg lære deg hvordan.


20201029_213107

Jeg er overbevist om at dette kommer til å endre mye for deg!

Ingen ekstra betingelser. Rett til poenget og rett til kjernen av problematikken!

JA! GI MEG TILGANG NÅ!

Kom i gang med kurset: Forebygging og dokumentasjon av personalsaker og bonusene for kun kr 2 875 inkl. mva.

Klikk på knappen under og bli med NÅ!

JA! GI MEG TILGANG NÅ!

Referanser

Se hva andre ledere sier etter å ha jobbet med meg:

Referanse byggebransjen

Vi engasjerte Miriam da vi skulle gjøre organisatoriske endringer og oppbygging av ledere og nytt lederteam ved kontoret. Hun engasjerer seg i bedriften og har et ekstraordinært engasjement i de menneskene hun skal jobbe med. Miriam er et ekte menneske og går inn i arbeidet med hjertet, samtidig som hun er strukturert og profesjonell. Hun evner å tilpasse seg mennesker, hun bryr seg, er ærlig og er interessert i den enkelte. Hun er god på å se folk og forstå det bakenforliggende som skaper utviklingspotensialene hos den enkelte. Hun er tydelig og direkte, skaper tillit og utfordrer på en god og trygg måte. Hun er resultatorientert og har fokus på fremdrift og gode prosesser. Hun inspirerer og motiverer, samt at hun er god på å plassere ansvar og skape rolleklarhet. Den enkelte leder og ledergruppe forstår seg selv bedre etter å ha jobbet med Miriam. Hun har en helhetlig måte å jobbe på, som gjør at leder får utviklet seg selv som menneske og som leder. Vi ser at våre ledere blir tryggere på seg selv etter å ha jobbet med Miriam. De blir også tryggere på sitt lederskap og tryggere på å lede sine medarbeidere på en åpen, ansvarlig og tillitsfull måte. Miriam kommuniserer med toppledelsen på en strukturert, formell og oversiktlig måte slik at nødvendige tiltak tilpasses den enkelte leder og ledergruppe. Med hilsen (anonymisert) Regiondirektør.

Referanse sykehjem

Da jeg møtte deg første gangen hadde jeg mer enn nok av utfordringer å følge opp som leder i et krevende arbeidsmiljø. Jeg hadde behov for veiledning, men var i utgangspunktet skeptisk til å skvise inn enda mer i arbeidstiden min. Men tiden avsatt til veiledning viste seg å være en svært god investering for meg og min integritet. Du gjorde meg bevisst på mekanismer som ofte oppstår, som jeg gjenkjente fra mitt eget arbeidsmiljø. Gjennom samtaler, øvelser og utfordringer ledet du meg fremover i utvikling, mens du støttet og oppfordret til vekst. Jeg lærte å lytte til meg selv, og ble bedre kjent med mine egenskaper, ønsker og behov. Jeg lærte å stå tryggere i meg selv, og tro på egne evner.
Jeg kjenner at jeg er blitt bedre rustet til å skape resultater som leder. Samtidig er jeg blitt mer bevisst på å sette grenser mellom arbeidsliv og privatliv, på en måte som føles riktig for meg. Du ga meg lederstøtten jeg hadde behov for gjennom flere faser i lederrollen.
Du viste vei mot å være tro mot meg selv, - og det er jeg deg evig takknemlig for! (Anonymisert) Leder for sykehjem.

Referanse tilrettelagte tjenester

Miriam Rasch har vært innleid som Gestalt terapeut for en personalgruppe ved (anonymisert), (anonymisert) kommune, hver fjerde uke. Arbeidsgivers virksomhet er å gi helse og omsorgstjenester i egne hjem til voksne mennesker med: fysiske, psykiske, kognitive og sosiale funksjonsnedsettelser. Veiledningens formål: Gjennom hjelp og støtte fra en erfaren og profesjonell terapeut øke personalgruppens faglige og personlige kunnskaper gjennom refleksjon og læring av hverandre. Gjennom veiledning tilføre gruppen ulike verktøy til bruk i miljøarbeidet, gi dem en felles plattform. Forebygge utbrenthet blant personalet ved at de har en arena hvor de kan ta opp ulike etiske problemstillinger de møte i hverdagen, og i fellesskap komme frem til løsninger. Vurdering av veiledningen som ble gitt Som avdelingsleder deltok undertegnede som observatør i veiledningstimene. Miriam Rasch etablerte raskt god kontakt med gruppen, etablerte trygghet. Veileder ga rom for at både gruppens og hver enkelt personals behov fikk fokus under veiledningstimene. Personalet har gitt tilbakemelding om ulike aha-opplevelser de har fått i etterkant av veiledningstimene, som har ført til personlig utvikling i den jobben de gjør og privat. Dette på grunn av at veileder har undret seg, stilt de riktige spørsmålene slik at man så en sak fra flere sider. Miriam ga korte sekvenser med undervisning underveis, samt ga gruppen øvelser de skulle gjennomføre til neste time. Veiledningen ble gitt på en svært tilfredsstillende måte. Både gruppen og undertegnede vil gi Miriam Rasch våre aller beste anbefalinger. (anonymisert) Leder for helse- og omsorg. Tilrettelagte tjenester.

Referanse hjemmetjeneste

Jeg har benyttet med av Miriam Rasch som veileder i flere perioder og kan trygt anbefale henne videre. For meg som leder innen helse, har det vært svært nyttig å benytte en ekstern aktør, som evnet å se helheten og nyansene utenfra. Miriam var spesielt god på å lære meg å se helheten med et macro blikk. Som leder kan man lett « gå seg vill i detaljer» og derfor var det svært viktig for meg å lære meg nye teknikker på å løfte blikket og se bildet fra et fugl perspektiv. For meg fungerte hun også som en katalysator på andre prosesser, blant annet på grensesetting som leder. Miriam har mye kunnskap på å veilede og aktivere prosesser. Dette har kommet tydelig frem i timene jeg har hatt med henne. I tillegg har hun en utrolig fin tilnærmingsmåte. (Anonymisert) Leder for hjemmetjenesten.

JA! GI MEG TILGANG NÅ!

Miriam Rasch - Dronninghavnveien 5 - 0287 Oslo - Norway - 988838969 MVA - (+47) 93062012 - www.miriamrasch.no

Vilkår og betingelser

Personvernerklæring